امروز:

29 فروردین 1403

ساعت:

22:26

اداره امور عشایر استان قم

شعار سال

بازدید رئیس اداره امور عشایر استان قم از مناطق ییلاقی عشایر ایل شاهسون و طایفه مستقل کلکوهی

به گزارش روابط عمومی اداره امور عشایر استان قم، در این بازدید که از مناطق ییلاقی عشایر ایل شاهسون و طایفه مستقل کلکوهی صورت پذیرفت، جناب آقای مهندس زنگنه ضمن تشکر و قدردانی از زحمات جناب آقای مهندس نظامی رئیس اداره امور عشایر استان مرکزی و نیز ضمن بررسی وضعیت عشایر کوچ‌رو قم در ییلاقات استان مرکزی به گفتگو با آنان پرداخت و بر رفع موانع در آینده نزدیک تاکید کرد. همچنین در این بازدید جمعی از کارکنان اداره امور عشایر استان مرکزی و استان قم ایشان را همراهی کردند.

اشتراک گذاری: