امروز:

30 فروردین 1403

ساعت:

11:51

اداره امور عشایر استان قم

شعار سال

معرفی کارکنان

کارشناس عمران

علی زنگنه

کارشناس امور تعاونیها

هادی جعفری

فریبرز صادقی

کارسناس امور اداری

محمد حاجیلو

عارف بنیادی