امروز:

1 فروردین 1402

ساعت:

15:44

اداره امور عشایر استان قم

شعار سال

معرفی کارکنان

مدیر

محمود تندرو

کارسناس امور اداری

محمد حاجیلو

عارف بنیادی

کارشناس کشاورزی

فرهاد مسعودی

کارشناس عمران

علی زنگنه

کارشناس امور تعاونیها

هادی جعفری

فریبرز صادقی