امروز:

4 تیر 1403

ساعت:

11:27

اداره امور عشایر استان قم

شعار سال

انتصاب جدید

آقای نیسی رئیس حراست سازمان امور عشایر کشور طی حکمی آقای فریبرز صادقی را به عنوان مسئول حراست امور عشایر استان منصوب کرد.

این معارفه با حضور آقای امانی جانشین حراست سازمان امور عشایر ایران، آقای ملاهاشم مدیر حراست سازمان جهاد کشاورزی استان، آقای زنگنه رئیس اداره امور عشایر و آقای جعفری واحد ساماندهی و هماهنگی امور عشایر استان برگزار گردید.

روابط عمومی اداره امور عشایر استان قم

اشتراک گذاری: