امروز:

4 تیر 1403

ساعت:

01:26

اداره امور عشایر استان قم

شعار سال

بازدید رئیس اداره امور عشایر استان از شرکت تعاونی عشایری شهید بهشتی قم

به گزارش روابط عمومی اداره امور عشایر استان قم، در مورخه 1402/02/16 جناب آقای مهندس زنگنه از شرکت تعاونی عشایری شهید بهشتی قم و نیز کارگاه تولید خوراک دام عشایر بازدید نمودند.

در این بازدید با حضور آقای زنگنه و همکاران و نیز رئیس هیئت مدیره و کارکنان شرکت تعاونی عشایری موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1- برنامه اقتصادی شرکت تعاونی عشایری در سال 1402

2- با توجه به شرایط و استمرار خشکسالی، لزوم تامین نهاده‌های دامی(مشکل اصلی عشایر) از طریق منابع داخلی

3- آسیب شناسی و نیازسنجی در جهت برگزاری برنامه‌های آموزشی در راستای ارتقاء سطح دانش به منظور افزایش تولید و درآمد عشایر استان از طریق مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، آموزش بهره‌برداران عشایر و….

4- وضعیت طرح‌های چهارگانه مورد تاکید سازمان امور عشایر ایران به منظور ارتقای معیشت و بهبود زندگی عشایر

5- روند فعالیت شرکت تعاونی عشایری بعنوان نماینده عشایر ذینفع مراتع چرا در خصو احیاء مراتع ییلاقی و تامین علوفه از طریق بوته‌کاری

6- تاکید بر تشکیل مجامع سالیانه شرکت تعاونی عشایری در موعد مقرر

اشتراک گذاری: