امروز:

3 مرداد 1403

ساعت:

08:26

اداره امور عشایر استان قم

شعار سال

برگزاری جلسه با مسئولین امور عشایر و منابع طبیعی استان مرکزی جهت تعیین حدود و تهیه طرح بیابان زدایی

به گزارش روابط عمومی اداره امور عشایر استان قم، با حضور مسئولین امور عشایر و منابع طبیعی استان مرکزی و امور عشایر استان قم، در خصوص تعیین حدود و مشکلات تخریب و تصرف مراتع ییلاقی عشایر کوچنده قم و اجرای طرح بیابانزدایی جلسه ای برگزار گردید.

در این جلسه خانم مهندس فرجی، نماینده اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی تاکید کرد: رسیدگی به تخریب و تصرف مراتع جزء وظایف قانونی این اداره است و با این مسئله بطور جدی برخورد می کنیم. وی گفت: در خصوص تعیین حدودها بازدید میدانی توسط کارشناسان اداره ممیزی منابع طبیعی استان مرکزی انجام می گیرد و با نقشه های کاداستر مطابقت داده می شود. ایشان تاکید کردند: مهلت قانونی تعیین تکلیف پروانه چرای افراد متوفی اواخر مرداد ماه سال جاری بوده و قابل تمدید نخواهد بود.

در ادامه آقای کمره ای، رئیس اداره منابع طبیعی زرندیه به تعداد زیاد دام در مراتع ییلاقی و تخریب و از بین رفتن مراتع هشدار دادند.

آقای اسکندری، کارشناس امور عشایر استان مرکزی، به رفع مشکل تعیین حدود مراتع ییلاقی قول مساعد دادند. وی افزود: جهت برخورداری از حق و حقوق قانونی و دریافت خسارت از کارخانه سیمان زرندیه و سایر متصرفین، تهیه و اجرای طرح مرتعداری توسط عشایر لازم و ضروری است.

اشتراک گذاری: