امروز:

3 مرداد 1403

ساعت:

18:29

اداره امور عشایر استان قم

شعار سال

آرشیو خبر

انتصاب جدید

انتصاب جدید

آقای نیسی رئیس حراست سازمان امور عشایر کشور طی حکمی آقای فریبرز صادقی را به عنوان مسئول حراست امور عشایر

ادامه مطلب>