امروز:

22 مرداد 1401

ساعت:

17:48

اداره امور عشایر استان قم

شعار سال

تولیدات عشایر

مهمترین تولیدات عشایر قم

مهم­ترین تولیدات لبنی عشایر  قم عبارت از شیر، ماست، دوغ، پنیر، کره است. مهم ترین صنایع دستی تولیدی قالی، گلیم، خورجین و منسوجات تهیه شده از پشم شتر و بز است.