امروز:

4 تیر 1403

ساعت:

04:01

اداره امور عشایر استان قم

شعار سال

دفتر آموزش و پرورش عشایر

دفتر آموزش و پرورش عشایر

این دفتر با هدف گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی و اجرای برنامه‌های مناسب آموزشی، مذهبی، قرآنی و اردویی، رفع موانع و مشکلات آموزشی و پرورشی و بسط و توسعه عدالت و رفع محرومیت آموزشی از طریق گسترش انواع مدارس در مناطق کمتر توسعه یافته و عشایری در وزارت آموزش و پرورش ایجاد شده‌است که با نیازسنجی، شاخص‌سازی و شناسایی ابعاد مولفه‌های آموزش و پرورش مناطق کمتر توسعه یافته (محروم ،مرزی، روستایی) و عشایری با همکاری سایر واحدهای ذیربط در جهت رفع موانع و مشکلات آموزشی این مناطق فعالیت می‌کند.