امروز:

8 اسفند 1402

ساعت:

07:36

اداره امور عشایر استان قم

شعار سال

میز خدمت الکترونیک

*:نام

علی
نام خانوادگی: *
احمدی
شماره ملی:*
شماره ملی
شماره همراه:*
09*********
شهرستان:*
قم
نوع خدمت:*

“اسکان” خدمات کوچ” سوخت فسیلی” آب آشامیدنی” احداث امور زیربنایی” ارائه تسهیلات بانکی” سایر

شرح درخواست:*

متن درخواست