امروز:

3 مهر 1401

ساعت:

19:33

اداره امور عشایر استان قم

شعار سال

میز خدمت الکترونیک

*:نام

علی
نام خانوادگی: *
احمدی
شماره ملی:*
شماره ملی
شماره همراه:*
09*********
شهرستان:*
قم
نوع خدمت:*

“اسکان” خدمات کوچ” سوخت فسیلی” آب آشامیدنی” احداث امور زیربنایی” ارائه تسهیلات بانکی” سایر

شرح درخواست:*

متن درخواست