امروز:

29 فروردین 1403

ساعت:

11:30

اداره امور عشایر استان قم

شعار سال

گزارش عملکرد 1399-1400

خدمات ارائه شده در سال 99

ردیفشهرستانپلاک هویتی دامکارت شناسایی و تردد (صادره)بیمه دام
1قم2500020524000
ردیفشهرستاننهاده جو (تن)کنسانتره (تن)نهاده 1400 (تن)آرد (تن)آبرسانی سیار (میلیون لیتر)پنل خورشیدی (دستگاه)نفت سفید (هزار لیتر)
1قم61087.3320104253

پروژه های اجرا شده سال 99-98

پروژه های پیشنهادی 1400

اهم اقدامات انجام شده در راستای کاهش خسارات خشکسالی

ردیفعنوان طرحشرح اقدامات انجام شدهواحد عملیاتحجم عملیاتمحل اجرا
1تامین علوفهتولید خوراک دامتن850بخش مرکزی قم
2جبران کم آبیآبرسانی سیار برای دام های عشایرمترمکعب3300دشت مسیله
3تهیه امکانات و تجهیزیاتاحداث انبار تعاونیمیلیون ریال15000قمرود
4آموزش -ترویجدوره آموزشی بهداشت و مدیریت جایگاه دامنفرساعت108قشلاق عباس آباد
5آموزش -ترویجدوره آموزشی اصلاح و دورگ گیری گوسفند و بزنفرساعت84قشلاق عباس آباد
6برنامه ریزی و هماهنگی با دستگاههاپروژه انتقال آب پایدار به مناطق عشایری میلیارد ریال340قمرود
7تسهیلات کم بهرهماده 12 و 10 و بند ب ماده 52میلیون ریال6900قمرود

ساماندهی و هماهنگی

نوع فعالیتشرح اقدامات
ارایه خدمات آموزشیبرگزاری کلاس آموزشی توسط هلال احمر-اداره دامپزشکی-اداره ترویج و آموزش کشاورزی
اقدامات پیشگیرانه کروناتوزیع پک های بهداشتی شامل ماسک و ماده ضدعفونی و بروشور اطلاع رسانی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان- حضور تیم واکسیناسیون سیار در مناطق عشایری

اهم برنامه های پیش رو و تعداد آن

1– انتقال آب شرب پایدار به مناطق عشایری

2 – ترمیم و بازسازی ایلراههای عشایری جهت ارائه خدمات بهتر

3 – انتقال آب دو رشته چشمه به استقرارگاههای عشایری در مناطق قشلاقی

4 – احداث منطقه بوم گردی عشایری در استان به همکاری اتحادیه دامداران متحرک

5 – تکمیل انبار شرکت تعاونی عشایری و احداث کارخانه خوراک دام جهت عشایرمنطقه

6 – آموزش و ترویج تولید صنایع دستی و لبنی  به بانوان عشایر

7 – تجهیز استقرارگاه عشایری به سرویسهای بهداشتی سیار و پنلهای خورشیدی

8 – تبیین برنامه ای جهت ورود فعال شرکت تعاونی عشایری در زنجیره تولید گوشت قرمز

9 – ارتقاء سطح علمی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی عشایر با همکاری  دیگر دستگاههای اجرایی  استان

10 – برگزاری جشنواره های فرهنگی ، اجتماعی و بازیهای محلی عشایر هرساله