امروز:

8 اسفند 1402

ساعت:

07:36

اداره امور عشایر استان قم

شعار سال

اخبارنشست سی و دومین

آرشیو خبر

انتصاب جدید

انتصاب جدید

آقای نیسی رئیس حراست سازمان امور عشایر کشور طی حکمی آقای فریبرز صادقی را به عنوان مسئول حراست امور عشایر

ادامه مطلب>